İNHABİTÖR

Tanım: İNHABİTÖR çözelti halde beton katkısıdır. Çelik donatıyı betonun korozyon etkisinden  korur. Betonun statik yapısını koruyarak ömrünü uzatır.  
Referans: Bayındırlık Poz.No:04.613/4
 

Amaç:
   Betonun yapısında bulunan veya çevreden diffüzlenen klor veya   klorlu bileşikler, donatı çeliği ile tepkimeye girerek demir klorür oluşturur. Bu oluşum çeliğin işlevini yitirmesi demektir.
   İNHABİTÖR taze betona karıştırılırsa, çelik malzemenin etrafında film oluşturarak klorun etkisinden korurken aynı zamanda nem veya suyun oksitlenme/paslanma sonucunu doğuran zararlı etkisini önler.
Yapısı ve Özellikleri:
•  İyonik yapıda organik moleküler çözeltidir. 
•  Her tür çimento ile uyumludur. Her tür betona karıştırılabilir.
•  Betonun kıvamını ve slump değerini etkilemez. 
•  Taze betonda veya kürlenmiş betonarmede olumsuz etkisi yoktur.  
•  Sıvı çözelti halinde olduğundan betona kolayca karışabilir.
•  Yanıcı, tutuşturucu veya parlayıcı değildir.
•   Suda çözünürlük klor oranı <0,001 (%01 den az)

•   Yoğunluk 1,06 +- 0,2 g/cm³
•   PH  9,1- 10,2
•   Donma sıcaklığı -15 °C
•   Viskozite 9 cP (20 °C)
•  Sağlığa zararlı buhar oluşturmaz, zehirli değildir. Ancak maske gözlük kullanılmalı cilt temasında bol su ile yıkanmalı, gerekli ise sağlık kurumuna başvurulmalıdır.
Uyum: Betona akışkanlık veren, harç suyunu azaltan, pirizi hızlandıran, pirizi yavaşlatan, soğuk ortamda donmayı önleyen, su sızdırmazlık sağlayan katkılarla birlikte kullanılabilir.
Uygulama Yöntemi:
•  Harç suyuna veya taze betona eklenerek 3-5 dakika karıştırılır.
•  Kuru karışıma doğrudan inhabitör karıştırılması doğru değildir. 
Uyarı: Taze betona eklenecek İNHABİTÖR karışım suyundan düşülerek su/çimento oranı korunmalıdır.
Sarfiyat(Dozaj): 1 m³ beton için 10 lt İNHABİTÖR eklenir.(çimentonun %3 ü)
Temizlik: Beton taze iken alet ve ekipmanlar su ile yıkanır.
Ambalaj: 5 kg, 30 kg ve 1000 kg plastik kaplarda paketlenmiştir.
Raf Ömrü: Doğrudan güneş altında olmadan 12 aydır.

 

Öneri:            
Sağlam ve su geçirmez beton oluşturmak için öneriler;
•  Çimento   bazlı   beton  ve  harçlarda  TELRA  AKIŞKANLAŞTIRICI  katkı   
     ekleyerek  karışım  suyunu  olabilecek  en aza indirelim. Böylece rötre 
    ve  betonda  çatlamayı  minimize etmiş oluruz. Sonuçta su geçirmeyen   
    mukavemetli beton yapı oluşur.
•  Ortam  sıcaklığı  +10  derece   altında  ise   betonun   piriz   alması  çok 
     yavaşlar. Bu   şartlarda   zamanında   piriz  oluşumu  için TELRA  HIZLI 
    PİRİZ SIVISI kullanalım.
•  Kür  işlemi   çok   önemlidir. Taze  betonun  içerisinde  bulunan karışım 
    su, düzgün piriz  işlemi  için şart ve yeterlidir. Bu suyu, buharlaşmadan   
    önce  betonun  içerisinde korumak  için, betonun  yüzeyine OSMANLI  
    KÜR malzemesini sürelim. Var olan bünye suyu düzgün piriz sağlar ve  
    sağlam yapı oluşturur.
 


İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ankara Asfaltı 25.km Kemalpaşa
Org. San. Bölgesi (KOSBİ) – İZMİR
Telefon: +90 232 360 10 80
Faks: +90 232 360 15 34

SOSYAL AĞLAR